Dalība organizācijās

TWB Translators without Borders

TWB (Tulki bez Robežām) ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kas nodrošina bezmaksas rakstiskos un mutiskos tulkojumus pasaules krīzes reģionos, nodrošina tulku apmācības šajos reģionos utt. Mūsu uzņēmums, apzinoties labdarības svarīgumu un nepieciešamību, ir organizācijas atbalstītāju un ziedotāju lokā.

http://translatorswithoutborders.org/