Labdarība

Labdarība ir cilvēcīguma apliecinājums. Ir jāsasniedz zināms briedums un apziņas skaidrība, lai spētu ne tikai ņemt, bet arī dot. Mēs esam pateicīgi saviem sadarbības partneriem, klientiem, izpildītājiem un visiem citiem, kas palīdzējuši mums sasniegt šo līmeni, un esam lepni, ka arī mēs spējam dot savu nelielo ieguldījumu labākai pasaulei un labākai nākotnei.

Mūsu atbalstītie projekti:

·         Ziedojums misijai „Pakāpieni” trūcīgo ģimeņu atbalstam http://www.pakapieni.lv/index.php/en/

·         TWB ziedojumu vākšanas kampaņa On our bikes http://www.onourbikes.info/

·         Ziedojums misijai „Pakāpieni” trūcīgo ģimeņu atbalstam

·         TWB Bronzas sponsors 2014. gadā http://translatorswithoutborders.org/Sponsors-Bronze

·         Atbalsts Cēsu bērnu mākslas skolas 25. gadu jubilejas bukleta izstrādei http://cesumakslasskola.lv/2013/11/25-gadu-jubileja/

·         Ziedojums lielveikala Maxima traģēdijā cietušajiem

·         Atbalsts sociāli maznodrošināto ģimeņu bērnu nometnei http://sirdsgaisma.lv/blog

·         Ziedojums Japānas Sarkanā Krusta organizācijai cunami cietušo upuru palīdzībai http://www.jrc.or.jp/eq-japan2011/index.html

·         Atbalsts Krīzes Grūtniecības Centram http://www.krizescentrs.lv/